iMoto Klachtenmanagement

februari 2009
Link

Techniek
Photoshop, HTML4.0, Javascript. .NET, ASP, SQL Server

Beschrijving
Het iMoto Klachtenmanagement helpt u bij een systematische en consistente werkwijze voor klachtenbehandeling. Het zorgt voor een open klachtenbehandelingsproces en een betere bedrijfsvoering. Dat is de basis voor een continue verbetering van het klachtenbehandelingsproces en het product. Het iMoto Klachtenmanagement systeem is specifiek gemaakt voor de automotive sector.

Andere projecten voor Jabula ICT
Maak je eigen website met Mijndier.nl (augustus 2006)


Terug naar portfolio